2024-06-19

Темір жолға қатысты Кеден одағының техникалық регламентері

tom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: normal;»>Кеден одағы елдері аумағында 2014 жылғы 2 тамызынан бастап Кеден Одағы Техникалық регламенттері (әрі қарай КО ТР) «Теміржол қозғалмалы құрамының қауіпсіздігі туралы» (КО ТР 001/2011), «Жоғары жылдамдықты теміржол көлігі қауіпсіздігі туралы» (КО ТР 002/2011), «Теміржол көлігі инфрақұрылымы қауіпсіздігі туралы» (КО ТР 003/2011) әрекет етеді.

tom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: normal;»>Аталған КО ТР қайтадан әзірленіп жатқандарға, жасалып жатқан қозғалмалы құрамы және оның бөлшек құралдарына, КО кеден аумағында жүру жылдамжығы сағ 200 км дейін, табан жолы 1520 мм жалпыға және жалпыға емес қолдануда теміржол жолдарында қолдану үшін айналымға шығатындарға таратылады.

tom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: normal;»>Талаптар ұйымның жеке қажеттілігі үшін темір жол қозғалмалы құрамымен материалдық құндылықтармен адамдарын тасымалдау, бастапқы және соңғы операцияларды орындау және ұйымдастыру үшін, ұйымның өз аумағанда теміржол көлігі қозғалмалы құрамына таратылмайды.

tom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: normal;»>Аталған өнім БЭК және КО мүше-мемлекеттер заңнамасына сәйкес (нарықтағы айналым белгісімен) ұлттық сәйкестік белгісімен таңбаланады. Осындай өнім КО мүше мемлекеттер нарығының біріңғай өнім айналымына жіберілмейді.

tom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: normal;»>Теміржол көлігі инфрақұрылымы элементтері мен объектілері нарық айналымына аталған КО ТР, сонымен қатар олардың іс-әрекеті әсер ететін басқада КО ТР немесе Евразиялық экономикалық қауымдастық техникалық регламенттеріне сәйкес келгенде енгізіледі.

tom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: normal;»>Теміржол көлігі инфрақұрылымы элементтері мен объектілері, аталған КО ТР талаптарымен сәйкестігі нақтыланбаса, КО мүше-мемлекеттер нарығында өнімнің айналымда біріңғай белгімен таңбаланбауы, нарықта айналымға шығуға және пайдалануға енгізуге жіберілмеуі тиіс.

tom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: normal;»>Өнімнің сәйкестігін бағалау, сәйкестікті міндетті нақтылау болып екі түрде жүргізіледі: Сертификация және сәйкестік туралы мағлұмдауды (Декларация) қабылдау.

tom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: normal;»>Сәйкестікті бағалау бойынша жұмыстарды аталған КО ТР талаптарымен, КО сынақ зертханаларында және сертификаттау бойынша органдарда Біріңғай реестрге егнізілген КО шегінде сертификаттар бойынша (сәйкестікті бағалайтын) аккредиттелген органдар жүргізеді.

tom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: normal;»>Сертификациялауға жататын теміржол қозғалмалы құрамының тізімі №2 қосымшада көрсетілген.

tom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: normal;»>2-қосымшада (Вагон түрлері,электр пойыз т.с.с. )тізімді қарау.

tom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: normal;»>Сәйкестікті мағлұмдауда өтініш беруші өз дәлелдері негізінде, дәлел болатын мәліметтер жинауы керек: құрылтай құжаттарын, құрастырымдық және технологиялық құжаттама, қауіпсіздікке негіздеме, өнім үлгілерінің іріктеу актісі, өтінушінің жеке зертханасында алынған өнімнің сынақ хаттамасы, өнім өндірілетін ұйымның стандарты немесе техникалық жағдайы, жалпы өнім қауіпсіздігіне әсер етуші қауіпсіздік бөлшектерін құрайтын құжаттар, сапа менеджменті жүйесі сертификаты, басқада құжаттар (өнім сәйкестігін нақтылауға арналған).

tom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: normal;»>Мағлұмдауда — өнім сәйкестігін сәйкестендіруді аккредиттелген сынақ зертханасы жүргізеді.

tom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: normal;»>9 – қосымшада мағлұмдауды сәйкестендіру кесте тізімі көрсетілген.

tom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: normal;»>Өнімді таңбалау (Маркировка) Кеден Одағы мүше-мемлекеттерінде өнім шыққан жердегі мемлекеттік тілде және орыс тілінде жүргізіледі. Теміржол қозғалмалы құрамы құрастырмалық құжаттамаға сәйкес өнімнің шыққан жылына қатысынсыз біріңғайлылығын қамтамасыз ететін төмендегідей таңбалануы керек: Өнімнің КО мүше-мемлекет нарығы айналымында біріңғай таңбалану белгісі болу, өндірушінің аты және оның тауарлық белгісі, бұйым аты және сериясы немесе типі, дайындалып шығу уақыты, салмағы, құрылымдылық жылдамдығы, жөндеу жүргізу туралы кесте, жүк және пошта вагондарына жүк көтерімділігі, жолаушылар вагоны үшін орын саны болуы тиіс. Кеден Одағына мүше мемлекеттер нарығына өнім айналымы шығар алдында біріңғай белгімен әрбір өнімге жекелеп таңбаланады және оның барлық қызмет жасау мерзімінде анық болуы шарт.

tom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: normal;»>Аталған КО ТР орындауды қамтамасыз ететін, залал келтіретін қатер деңгейін ескере отырып өнімге қажетті ең төменгі талаптар бекітеді: сәулелену қауіпсіздігі, биологиялық қауіпсіздік, жарылу қаупі жоқ, механикалық қауіпсіздік, өрт қауіпсіздігі, өнеркәсіп қауіпсіздігі, термиялық қауіпсіздік, электр қауіпсіздігі, электромагниттік үйлесімділік, жабдықтар мен аспаптар жұмыстары қауіпсіздігін қамтамасыз ету бөлігінде, өлшеу бірлігі.

tom: 0.0001pt; text-indent: 35.4pt; line-height: normal; text-align: right;»>М.Телғараев

tom: 0.0001pt; text-align: right; text-indent: 35.4pt; line-height: normal;»>Техникалық реттеу және метрология комитетінің ОҚО бойынша департаментінің бас маманы

Яндекс.Метрика