2024-07-14

«ТЕМІРЖОЛ ҚОЗҒАЛМАЛЫ ҚҰРАМЫНЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІ ТУРАЛЫ» 001/2011 КЕДЕН ОДАҒЫНЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ РЕГЛАМЕНТІНІҢ ЖОБАСЫ ТУРАЛЫ

tom: 0.0001pt; text-align: center; text-indent: 1cm;»>«Теміржол қозғалмалы құрамының қауіпсіздігі туралы»

tom: 0.0001pt; text-align: center; text-indent: 1cm;»>001/2011 Кеден одағының техникалық регламентінің жобасы туралы

tom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 1cm;»> 

tom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 1cm;»>КО ТР теміржол көлігі инфрақұрылымына және оның құрамдық бөліктеріне, адам өмірі мен денсаулығын, жануарлар мен өсімдіктерді, мүліктерді қорғау мақсатында, тұтынушыларды жаңылысуға әкеп соғатын іс-әрекеттерді ескерту талаптарын қояды.

tom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 1cm;»>Аталған КО ТР қайтадан әзірленіп жатқандарға, жасалып жатқан қозғалмалы құрамы және оның бөлшек құралдарына, КО кеден аумағында жүру жылдамжығы сағ 200 км дейін, табан жолы 1520 мм жалпыға және жалпыға емес қолдануда теміржол жолдарында қолдану үшін айналымға шығатындарға таратылады.

tom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 1cm;»>Аталған КО ТР талаптары №1 қосымша тізімге сәйкес ТР объектілеріне таратылады. 1-Қосымшада (қозғалмалы құрамы, құрама бөлшектері) тізімді қарау.
Аталған КО ТР ұйымның жеке қажеттілігі үшін темір жол қозғалмалы құрамымен материалдық құндылықтармен адамдарын тасымалдау, бастапқы және соңғы операцияларды орындау және ұйымдастыру үшін, ұйымның өз аумағанда теміржол көлігі қозғалмалы құрамына таратылмайды.

tom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 1cm;»>Теміржол қозғалмалы құрамы мен оның құрама бөліктері нарық айналымына аталған КО ТР, сонымен қатар олардың іс-әрекеті әсер ететін басқада КО ТР немесе Евразиялық экономикалық қауымдастық техникалық регламенттеріне сәйкес келгенде енгізіледі.

tom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 1cm;»>Теміржол қозғалмалы құрамы мен оның құрама бөліктері, аталған КО ТР талаптарымен сәйкестігі нақтыланбаса, КО мүше-мемлекеттер нарығында өнімнің айналымда біріңғай белгімен таңбаланбауы, нарықта айналымға шығуға және пайдалануға енгізуге жіберілмеуі тиіс.

tom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 1cm;»>Өнімді таңбалау (Маркировка) Кеден Одағы мүше-мемлекеттерінде өнім шыққан жердегі мемлекеттік тілде және орыс тілінде жүргізіледі. Теміржол қозғалмалы құрамы құрастырмалық құжаттамаға сәйкес өнімнің шыққан жылына қатысынсыз біріңғайлылығын қамтамасыз ететін төмендегідей таңбалануы керек: Өнімнің КО мүше-мемлекет нарығы айналымында біріңғай таңбалану белгісі болу, өндірушінің аты және оның тауарлық белгісі, бұйым аты және сериясы немесе типі, дайындалып шығу уақыты, салмағы, құрылымдылық жылдамдығы, жөндеу жүргізу туралы кесте, жүк және пошта вагондарына жүк көтерімділігі, жолаушылар вагоны үшін орын саны болуы тиіс. Кеден Одағына мүше мемлекеттер нарығына өнім айналымы шығар алдында біріңғай белгімен әрбір өнімге жекелеп таңбаланады және оның барлық қызмет жасау мерзімінде анық болуы шарт.

 

 

Жұбандықов Н.О.,

Техникалық реттеу және метрология комитетінің

ОҚО бойынша департаментінің

бас маманы

Яндекс.Метрика